Návštěvní a provozní řád via ferraty Vodní brána.

Obecně:

1. Lezení na ferratě je na vlastní odpovědnost.  Při lezení na ferratě hrozí riziko pádu a riziko padajícího kamení s následky těžkého poranění a smrti.

2. Lezení na ferratě  je jen pro zkušené ferratisty vybavené řádným ferratovým vybavením a horolezeckou přilbou.

3. Nezkušení lezci mohou na ferratu pouze v doprovodu zkušeného ferratisty, který za ně   nese  po dobu lezení  osobní odpovědnost.

4. Provozovatel ferraty zakazuje aby si "zkušenější " (instruktor, vůdce, průvodce, zkušenější spolulezec  ) bral na ferratu víc než maximálně 4 nezkušené osoby . ( větší skupinu  dětí nováčků a začátečníků není reálné uhlídat.. takovéto jednání je nezodpovědné, omezuje a ohrožuje všechny uživatele ferraty )

Zákazy:

1. Je zakázáno pohybovat se po ferratě bez zajištění a mimo trasy vymezené jistícím lanem.

(  Ohrožujete tím sebe a druhé lidi na ferratě pod Vámi. Je to kategorický požadavek orgánů ochrany přírody. Porušování může být důvodem k odebrání souhlasu- zrušení ferraty)

2. Zákaz vstupu osob do 15 let bez doprovodu dospělé osoby,  která za ně zodpovídá.

3. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů. ( požadavek  Lesů Čr a  ochranářů)

4. Zákaz používání magnesia.(požadavek ochranářů)

5. Zákaz lezení s cepíny a v mačkách. ( požadavek ochranářů- stopy po mačkách jsou na skále patrné po léta )

6. Zákaz vjíždění vozidly a pořádání hromadných a organizovaných akcí. (Tyto aktivity podléhají samostatnému souhlasu KÚ OŽP Liberec.)

7. Vojsko, policie, hasiči, horská služba a  další skupiny musí o svých  plánovaných cvičeních na ferratě informovat zřizovatele a  KÚ OŽP Liberec. Jmenovaná cvičení se musí odehrávat v období mimo dobu s vysokou návštěvností. Při cvičeních nesmí být poškozováno zařízení ferraty. Při cvičeních nesmí dojít k ohrožení návštěvníků.

8. Zákaz provozování komerčních aktivit průvodců vůdců a cestovních a zážitkových agentur, bez písemného souhlasu provozovatele. Od komerčních subjektů požaduje zřizovatel poplatek  na údržbu zajištěné cesty a přístupových cest ve výši 25Kč za klienta.  ( Kdo ferratu využívá ke komerci, musí se podílet na její údržbě )

9. Pořizování audiovizuálních záběrů ke komerčním a reklamním účelům pouze se souhlasem provozovatele.  ( Kdo ferratu využívá ke komerci, musí se podílet na její údržbě).

10. Zákaz umísťování nových fixních jistících prvků ,  úprav jistícího lana a kotevních doplňků ferraty.

  Povinnosti návštěvníků:

  1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto řádem před vstupem na ferratu Vodní brána.

  2. Návštěvník je povinen použít ferratové vybavení , a to minimálně úvazek ,absorber a horolezeckou přilbu.

  3. Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení na ferratě . Děti menší než 140 cm  smí vstupovat na Barmskou lávku pouze v doprovodu dospělé osoby  neboť hrozí, že nedosáhnou na jistící lana .

  4. Při lezení s  dětmi ( méně než 40 kg ) je nutné používat přijištění horolezeckým lanem.

  5. V případě zjištění poškození zařízení ferraty (uvolněné kotvení, pád stromu do trasy ferraty ), vraťe se po trase zpátky a neprodleně uvědomte o poškození ostatní lezce a provozovatele ferraty. 

  Zásady bezpečného lezení:

  1. Karabiny při výstupu noste vždy před rukou.

  2. Když dolezete k jištění , nejdřív se zajistěte a pak se až nad kotvou chytejte.

  3. Při přecvakávaní buďte vždy jednou karabinou zajištění .

  4. Při pohybu na zajištěné cestě musíte být jištěni dvěma karabinami.

  5. Pečlivě si kontrolujte dovření karabiny.

  6. Ve vertikálních stoupajících a klesajících úsecích dodržujte rozestupy tak abyste se v případě pádu vzájemně nezranili.

  7. Zkušenější  lezec leze první tak aby mohl dobře shora kontrolovat nováčka pod sebou a včas nabídnout pomoc.

  8. Při vyhýbání a míjení si předem domluvte místo a způsob míjení tak,aby nedošlo k ohrožení žádného z lezců.

  9. Při vyhýbání zůstávejte vždy zajištění.

  10. Obtížnou ferratu si vylezte poprvé se zkušenějším spolulezcem, který Vám poradí a v těžkém úseku vás může jistit.

  11. Před nástupem na ferratu si pečlivě zkontrolujte funkčnost vybavení a správné navázání setu.

  12. Při lezení s těžkým batohem, používejte adekvátní způsob navázání.

  13. Používáte-li odsedávačku nezapomeňte si ji při lezení ve vertikálních úsecích odcvaknout.

  14. Neopouštějte nikdy trasu ferraty a jistícího lana.

  15. Od lezců, kteří nedodržují  tyto zásady  bezpečného lezení , si v zájmu vlastní bezpečnosti udržujte náležitý odstup.

  16. Buďte ohleduplní navzájem k lidem i přírodě.

  17. Odnášejte po sobě  všechny odpadky , včetně papírků pro osobní hygienu ( čůrací kapesníčky).

  18. Nevstupujte na trasu při hrozící bouřce, námraze a ledovce.

  19. Nestyďte se včas požádat o pomoc nebo o radu .

  20. Nelezte  na ferratě sami ,případně mějte vždy poblíž osobu, která vám pomůže přivolat pomoc.

  Práva provozovatele:

  1. Provozovatel neodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.

  2. Provozovatel neručí za odložené věci na ferratě ani pod ní.

  3. Provozovatel je oprávněn vykázat z prostor ferraty osobu porušující řád, nedodržující zásady a ohrožující ostatní návštěvníky nebo osoby poškozující zařízení na ferratě.


  Kontakt na provozovatele mail: cokar@seznam.cz         Telefon : +420 724247624

    Doručovací adresa zřizovatele : V Zahradách 250/25 Liberec 10    46010 

   kontakt na Městskou policii Semily :   481 621 158

   HASIČI  150,   POLICIE  158,  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA   155  , TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ / SOS  112